Kundeservice

Har du et spørgsmål?

Så giver vi personlig kundeservice - vi har ingen chatbots eller AI.

Vi er her for at hjælpe dig og slipper ikke røret førend vi har fundet en løsning og du har fået et svar.

Du er altid velkommen til at kontakte os og for en god ordens skyld kan du allerede nu se svar på ofte stillede spørgsmål til højre.

Du kan ringe til os alle hverdage mellem 9-1591 30 30 40

Du kan skrive til kundeservice@nordiskenergi.dk , så kontakter vi dig.

Bedste hilsener

Kundeservice 😊

😇 Ja. For hver kWh strøm du får leveret af os, køber vi certifikat på en kWh 100% ren certificeret sol-, vand- eller vindenergi fra de nordiske lande. 

Hvad er grøm strøm?


El-produkter med ét blad er baseret 100% på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. 


El-produkter med to blade er ligeledes baseret 100% på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover laves der klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du læse yderligere information her

Du får dog (uanset antal blade eller elselskab) ikke leveret ren grøn strøm (vind, sol, vand, osv) i dine strikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Ja 😇 Du kan se dem via menuen  øverst på hjemmesiden under menupunktet grøn strøm og du også bruge linket her

Du kan se strømpriser time for time på hjemmesidens forside under menupunktet “Timepriser” eller ved at klikke her

Nettariffen betales til det netselkab der sørger for vedligeholdelse, udbygning  og drift af strømledningerne og dækker netselskabets udgifter til “transport “af strømmen til dig. Der er knap 60 netselskaber i Danmark der betjener landets husstande og virksomheder. Prisen for netselskabet hos Radius er pr. KWh pr. 1. januar 2023 fra 21,27 øre op til 191,35 øre 

Energinet, som er statens driftselskab for det el-nettet opkræver både private husstande og virksomheder en afgift der ofte på regninger fremgår som kaldet “systemtarif”. Energinet hæver priserne i 2023 med 3,1 øre/kWh, så de lander på 14,3 øre/kWh. 

FORBRUGSTARIFFER

2022

2023

Ændring

TRANSMISSIONSNETTARIF*

4,90

7,60

2,70

SYSTEMTARIF

6,10

6,70

0,60

I ALT – NET- OG SYSTEMTARIF

11,00

14,30

3,30

BALANCETARIF FOR FORBRUG**

0,23

0,00

-0,23

I ALT – FORBRUGSTARIFFER

11,23

14,30

3,07

 

Staten opkræver alle en elafgiften og det er i praksis en skat til staten. Staten har besluttet at elfgiften sænkes midlertidig til 1 øre fra 1. januar 2023 – dog er denne nedsættelse af elafgiften midlertidig og stiger igen den. 1 juli 2023.

√ JA

Prisempler Dem kan du se  her

√ JA.
Nordisk Energi har en bedre strømløsning til alle private;

– Betaling månedsvis
– Ingen opstartsgerbyr

Nordisk Energi køber strøm fra hele Norden og leverer den direkte til dig.

Du kan vælge en fast eller variabel pris.

Det er strøm der er til at forstå.

Velkommen til Nordisk Energi.

Bliv kunde og få en bedre strømløsning  – klik her

√ JA.
Nordisk Energi har en bedre strømløsning til erhvervslivet;

– Betaling månedsvis aconto
– Du betaler en acontoopkrævning inden du starter.
– Når året er gået gøres dit forbrug op og har du betalt mere eller mindre aconto end dit forventede forbrug afregnes forskellen 1. februar
– Ingen opstartsgebyrer
– O opstartsomkostning
– O binding

Nordisk Energi køber strøm fra hele Norden og leverer den direkte til virksomheden.

Virksomheden kan vælge en fast eller variabel pris.

Det er strøm der er til at forstå.

Velkommen til Nordisk Energi.

Bliv kontaktet om din virksomheds muligheder – klik her

Du har jævnfør lovgivningen 14 dages fortrydelsesret fra indgåelse af aftalen. Hvis du gerne vil have strøm tidligere end om 14 fra indgåelsen af aftalen skal du udtrykkeligt acceptere, at du skal betale for den strøm du forbruger. Det spørger vi dig om for en god ordens skyld for at vi formelt må have lov til at levere strøm til dig inden der er gået 14 dage. Efter de 14 dages fortrydelsesfrist gælder en samlet bindingsperiode på 5 måneder + løbende måned.

√ JA.

Du har jævnfør lovgivningen 14 dages fortrydelsesret fra indgåelse af aftalen. Hvis du gerne vil have strøm tidligere end om 14 fra indgåelsen skal du udtrykkeligt acceptere, at du skal betale for den strøm du forbruger. Det spørger vi dig om for en god ordens skyld for at vi formelt må have lov til at levere strøm til dig inden der er gået 14 dage.

√ JA. Det står i toppen af hjemmesiden under  “vilkår & betingelser”. Her kan du læse en kortfattet oversigt på alt det med småt. Du kan også benytte linket her ; Oversigt over vilkår og betingelser

JA
Hos Nordisk Energi tilbyder vi både a conto afregning (forud) og forbrugsafregning (bagud) da vi mener at kunderne selv skal have mulighed for at vælge, den løsning er passer dem bedst.
 
A conto (forud)
Kunden betaler månedsvis forud baseret på det dels dit forventede årsforbrug , som er indtastet af dit tidligere elsselskab i Datahub og den forventede udvikling af prisen hos dit netselskab og elbørsen samt statens elafgift. Forventer du at dit forbrug ændrer sig er du altid velkommen til at kontakte kundeservice der vil regulere dit månedlige acontobeløb. Vi laver automatisk en opgørelse til dig over dit faktiske forbrug og månedlige aconto indbetalinger hvert kvartal. 

Forbrugsafregning (bagud)
Kunden betaler for sit faktiske forbrug månedsvis bagud.

√ JA.  Har du bedt om betaling via betalingsservice, enten direkte til kundeservice eller på hjemmeisden, fremgår status på din betalingsservice tilmelding på din regning.

Du modtager strømregningen med anført betalingsfrist ca. 1 uge førend betalingsfrist.

OBS: Du skal selv huske at tjekke om din bank har regningen med på din betalingsoversigt i banken, hvis den ikke fremgår i banken så skal du betale fakturaen manuelt. 

 

På din regning oplyser vi for en god ordens skyld din betalinsservice status som enten

 1. “Du bedes venligst indbetale beløbet manuelt via indbetalingskortet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice
 2. “Du er tilmeldt Betalingsservice. Hvis din faktura endnu ikke er med på din betalingsoversigt i banken, så skal du betale fakturaen manuelt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice“

Du kan betale med følgene:
-Betalingsservice
-Mobilepay
-Girokort
-EAN – elektronisk faktura

Nej der er forskel på prisen i øst- og vest fordi strømledningerne vest for Storebælt er forbundet med Tyskland. De tyske priser på strøm er historisk set højere strømpriserne hos vore Nordiske naboer. Øst for Storebælt er strømledningerne forbundet med Sverige, strømpriserne historisk set er lavere. Norge producerer også strøm, men grundet mindre kapacitet i deres ledningsnet kan denne strøm ikke “eksporteres” i samme omfang som vi efterspørger billig strøm.

For det første er den dyreste del af elprisen tariffer og afgifter der typisk udgør 57% af din elpris. Dernæst har netselskaberne nu 4 forskellige priser i døgnet i stedet for de 2 forskellige priser du er vant til. Sidst men ikke mindst sætter netselskaberne priserne op når staten sætter elafgiften ned. I januar 2023 når sætter staten sin elafgift ned til 1 øre sætter netselskaberne deres priser op f.eks., mellem kl. 17-21 er tariffen nu ca. dobbelt så stor så prisen er 191,35 øre per brugt kWh.
Den rå pris på strøm, spotprisen dannes ligesom børspriser dannes, nemlig efter udbud og efterspørgsel. Generelt set bliver spotprisen på el sat efter den dyreste produktionspris. Grunden er at når der ikke produceres nok strøm sol, vand eller vindenergi skal strømmer komme et andet sted fra og det er f.eks. kraftværker, der bruger gas eller kul  eller atomkraft.  Disse energiformer er historisk set dyrere.

√ JA. Du kan altid følge dit el forbrug via vores selvbetjening; https://nordiskenergy.min-forsyning.dk/login

Har du spørgsmål til brugen af selvbetjeningen er du altid velkommen hos vore venlige kundeservice der vil hjælpe dig.

PS
Hvis du ednu ikke er kunde  hos os kan du også altid følge dit el forbrug via eloverblik – klik på linket eloverblik.dk, og du er også altid velkommen til at spørge kundeservice.

I forbindelse med login på eloverblik.dk , skal du bruge en webaccesskode. Webaccesskoden kan normalt findes på fakturaen sammen med information om målerens GSRN- og målernummer.

Hvis du endnu ikke har modtaget en faktura, vil kundeservice kunne finde webacceskoden på målepunkt siden under stamdata.

Den kan du downloade ved at klikke på linket her “Cookie og privatlivspolitik” og du finder også linket i hovedmenuen på øverst på forsiden

Du kan se vores handelsbetingelser ved at klikke på linket her Handelsbetingelser og du finder også linket i hovedmenuen på øverst på forsiden

Det er Energistyrelsen, der regulerer rettighederne og du kan orientere dig på deres hjemmeside om dine rettigheder ved at følge dette link Energistyrelsen

Ved skift til anden el-leverandør dannes der automatisk en opgørelse over dit forbrug og indbetalinger, senest 6 uger efter skiftet i.h.t. reglerne. Har du forbrugt mere end du har indbetalt trækker vi beløbet via betalingsservice (såfremt du har tilmeldt dig denne service) ellers skal du blot indbetale beløbet ved at benytte slutopgørelsens indbetalingskort. Har du forbrugt mindre end du har indbetalt skal blot maile til kundeservice@nordiskenergi.dk,  hvilken konto du ønsker at modtage beløbet på og husk at angive nummeret på slutopgørelsen (det står i øverste højre hjørne og starter med et “F”. 

Skal du flytte og er du kunde hos os?
Så skal du bare melde det til os på linket her https://nordiskenergi.dk/meld-din-flytning/ og så sørger vi for resten 🙂

Husk venligst du skal give os besked om, at du flytter ud, senest 14 dage, før du flytter.

OBS
Vær opmærksom på, at du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil vi har fået besked om din flytning.

Husk derfor at melde flytning i tide. På den måde sikrer du, at du kun betaler for dit eget forbrug.

Vær også opmærksom på at du overfor din bopælskommune er forpligtiget at meddele din flytning til folkeregisteret inden du flytter. Glemmer du det har kommunerne lov til at udstede en bøde, f.eks. udsteder Københavns kommune bøder på 1.000,- kr. for manglende information om flytning.

Ønsker du ikke at din nuværende strømaftale skal følge med på din nye adresse skal du blot kontakte kundeservice, enten ved at ringe til os på telefon: 70 71 83 72 (ma-fr, 9-15), eller skrive til kundeservice@nordiskenergi.dk

Skal du flytte og er du ikke kunde hos os?

Så skal du blot udfylde bliv kundeformularen – så sørger vi for det hele  – du finder linket her https://tilmeld.nordiskenergy.dk/bliv-kunde-nordisk

 

Bare rolig der er hjælp forude  🙂

Når din tidligere el-leverandør har lukket for din strøm opkræver det netselskab, der rent praktisk varetager ledningsnettet i din kommune, et beløb for at deres tekniske afdeling foretager en oplukning.

Desuden er der lovhjemmel for at du skal stille sikkerhed for betaling af kommende strømforbrug, når der tidligere er lukket for strømmen grundet manglende betaling

Ovenstående gælder for alle el-selskaber.

Når din strøm er lukket og du skal have åbnet for strøm igen kan du ringe til de el-selskaber du ønsker hjælp fra.

Nordisk Energi kan få åbnet for din strøm samme dag du ringer til os (Alle hverdage 9-15)

Det vi kan tilbyde er at;
1) Nordisk Energi har ingen oprettelsesgebbyr.
2) Nordisk Energi tager ingen gebyr for at betale regninger via indbetalingskort eller betalingsservice.
3) Nordisk Energi opkræver ikke abonnemnet.
4) Nordisk Energi priser kan du sammenligne med vores kokollegaers på https://elberegner.dk/elpriser/

Vi vil meget gerne i dialog med dig for at forklare dig mulighederne for at få strøm og hjælpe dig videre. Du er altid, velkommen til få svar på dine spørgsmål, enten ved at ringe til os på telefon: 91 30 30 40 (ma-fr, 9-15), eller skrive til kundeservice@nordiskenergi.dk Vi vil gøre vores bedste for at gøre alle kunder glade 🌈

De bedste hilsener herfra og hav en dejlig dag🌞

Kundeservice
Nordisk Energi

Sådan  logger på selvbetjeningen:

1. Brug linket  https://nordiskenergy.min-forsyning.dk/login

2. Første gang du logger på skal du klikke på ”glemt kodeord”

3. Derefter indtaster du dit kundenummer, det står angivet i mailen med din regning.

 • Du modtager dit nye kodeord på din mail.
 • I mailens emnefelt står der : ”Nordisk Energi: Dit nye kodeord
 • Har du ikke modtaget mailen?
  • Tryk IKKE på ”Glemt kodeord?” igen
  • Vent 2 minutter
  • Tjek venligst mails i dit spamfilter
 • Kan du stadig ikke logge på kontakt vores venlige kundeservice 91 30 30 40 (ma-fr kl. 9-15)

 

Sådan finder du dine regninger på selvbetjeningen

1a. Har du fået en ny regning kan du se den på forsiden af selvbetjeningen

 

1b. Du kan også finde en samlet oversigt på nye og tidligere dine regninger
Klik på menu punktet ”Mine aftale” øverst på siden
Klik herefter på din adresse for at se regningsoversigten. 

2. Efter du har klikket på adresse kommer du til et nyt skærmbillede med dine regninger

Download vejledningen her:
Selvbetjeningsvejledning

Du kan altid se dine regninger på  selvbetjeningen 🙂

Sådan  logger på selvbetjeningen:

1. Brug linket  https://nordiskenergy.min-forsyning.dk/login

2. Første gang du logger på skal du klikke på ”glemt kodeord”

3. Derefter indtaster du dit kundenummer, det står angivet i mailen med din regning.

 • Du modtager dit nye kodeord på din mail.
 • I mailens emnefelt står der : ”Nordisk Energi: Dit nye kodeord
 • Har du ikke modtaget mailen?
  • Tryk IKKE på ”Glemt kodeord?” igen
  • Vent 2 minutter
  • Tjek venligst mails i dit spamfilter
 • Kan du stadig ikke logge på kontakt vores venlige kundeservice 91 30 30 40 (ma-fr kl. 9-15)

 

Sådan finder du dine regninger på selvbetjeningen

1a. Har du fået en ny regning kan du se den på forsiden af selvbetjeningen

 

1b. Du kan også finde en samlet oversigt på nye og tidligere dine regninger
Klik på menu punktet ”Mine aftale” øverst på siden
Klik herefter på din adresse for at se regningsoversigten. 

2. Efter du har klikket på adresse kommer du til et nyt skærmbillede med dine regninger

Download vejledningen her:
Selvbetjeningsvejledning

Dit kundenummer står angivet i mailen med din leevringsbekræftelse samt i mailen med din regning.

Dit kundenummer består af bogstavet K efterfulgt af 7 cifre f.eks. K1234567

Kan du ikke finde dit kundenummer er du altid velkommen til at kontakte vores venlige kundeservice på kundeservice@nordiskenergi.dk eller på 91 30 30 40 (ma-fr kl. 9-15)

Vi er

Nordisk Energi

Alle fortjener en strømregning der er til at forstå med et beløb uden overraskelser. Nordisk Energi køber strøm fra hele Norden og leverer den direkte til dig. Du vælger om du vil betale en fast eller variabel pris på din strøm. Det er strøm der er til at forstå. Velkommen til Nordisk Energi.

Bliv kontaktet af kundeservice

Attraktiv elaftale til jeres lejere

En rammeaftale er også til fordel for jeres lejere. De undgår besværet med at vælge en el-leverandør og får én ting mindre at bekymre sig om i forbindelse med en flytning.

Ved at vælge Nordisk Energi som el-leverandør får jeres lejere strøm til konkurrencedygtige priser, ingen binding og fremragende kundeservice.

Rammeaftaler for udlejere af boliger

Forenkl flytteprocessen

Gennem en rammeaftale sikrer vi, at til- og fraflytning af jeres lejere sker gnidningsløst og problemfrit.

Vi sørger for, at jeres lejere indgår en korrekt elaftale ved indflytning, og når lejere meddeler flytning, sikrer vi, at det sker til rette tid. Dette reducerer administrativt arbejde for jer som udlejere og begrænser tomgangsforbruget, hvor I skal dække elforbruget i jeres lejemål.

Med rammeaftalen får I direkte adgang til et telefonnummer og en e-mail til vores dedikerede serviceteam, som kan besvare jeres spørgsmål og henvendelser hurtigt og præcist.

Skal jeres byggeri have en god start uden unødige forsinkelser?

Med Nordisk Energi Byggestrøm er I sikret strøm på byggepladsen helt fra starten.

I kan bestille byggestrøm til et enkelt byggeri eller kontakte os for en fast byggestrømaftale, som giver en række fordele, hvis I har flere projekter.

Hvad betyder grøn strøm?

Hvad er forskellen på white leafwhite leafog white leafwhite leaf ?

Elprodukter med ét blad white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af C02 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i el-nettet. Læs mere her [link til uddybende information].

Spørg løs!

Inden du smutter

Er du i tvivl om du skal skifte eller har du bare et spørgsmål så ringer vi dig gerne op.

Udfyld felterne og bliv kontaktet allerede i dag.