Prissammenligning

Hvordan udregner vi tallene?
Tallene i vores prisberegner er estimater, da de er baseret på historiske priser. Vi bruger tal for sidste kvartal i vores udregning. Markedsgennemsnittet er baseret på Forsyningstilsynets kvartalsvise rapporter ’Elprisstatisik’ og Nordisk Energis egne tal for samme periode.

Forsyningstilsynets rapport er baseret på de 30 mest solgte produkter i Danmark. Disse produkter udgør samlet set over 75 pct. af salget til kunder med et årligt forbrug under 100.000 kWh.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det volumenvægtede gennemsnit af priserne for de 30 mest solgte produkter giver et tilfredsstillende udtryk for elprisen på markedet. Dette mener vi også, hvorfor vi har valgt at basere vores udregninger på disse offentligt tilgængelige tal.

Gennemsnits kWh-pris
Elprisen og elabonnementsprisen for Nordisk Energi og markedsgennemsnittet i prisberegneren er opdelt på Vest- (DK1) og Østdanmark (DK2) for at give de mest præcise estimeringer. Tallene vi sammenligner, er for elprodukter med en variabel elpris (kaldet ”Variable produkter på elpris.dk” i ’Elprisstatistik’ fra Forsyningstilsynet).

Bemærk: Vores beregninger er baseret på et estimat af dit forbrug. Abonnementsprisen brugt i ’Elprisstatistik’ er udregnet i øre/kWh ved et forbrug på 4.000 kWh. Vi bruger dette som grundlag for vores udregning for at kunne opgøre abonnementet i øre/kWh, men justerer forholdsmæssigt ift. dit estimerede forbrug, som kan variere fra 4.000 kWh.

Hvis du ikke mener at gennemsnits kWh-prisen er brugbar for dig, har du mulighed for manuelt at indtaste en anden kWh-pris.

Forbrug
Vi udregner dit forbrug ved at lave et kvalificeret estimat på baggrund af din type af bopæl. Vores estimat af dit forbrug er altså baseret på dine svar og gennemsnitlige forbrug for lignede bopæle.

Bemærk dog, at dit faktiske forbrug kan variere og at din bopæl ikke nødvendigvis bruger præcist det samme somme som gennemsnittet.

Hvis du ikke mener at vi har ramt rigtigt, har du mulighed for manuelt at indtaste dit forbrug.

Bliv kontaktet af kundeservice

Attraktiv elaftale til jeres lejere

En rammeaftale er også til fordel for jeres lejere. De undgår besværet med at vælge en el-leverandør og får én ting mindre at bekymre sig om i forbindelse med en flytning.

Ved at vælge Nordisk Energi som el-leverandør får jeres lejere strøm til konkurrencedygtige priser, ingen binding og fremragende kundeservice.

Rammeaftaler for udlejere af boliger

Forenkl flytteprocessen

Gennem en rammeaftale sikrer vi, at til- og fraflytning af jeres lejere sker gnidningsløst og problemfrit.

Vi sørger for, at jeres lejere indgår en korrekt elaftale ved indflytning, og når lejere meddeler flytning, sikrer vi, at det sker til rette tid. Dette reducerer administrativt arbejde for jer som udlejere og begrænser tomgangsforbruget, hvor I skal dække elforbruget i jeres lejemål.

Med rammeaftalen får I direkte adgang til et telefonnummer og en e-mail til vores dedikerede serviceteam, som kan besvare jeres spørgsmål og henvendelser hurtigt og præcist.

Skal jeres byggeri have en god start uden unødige forsinkelser?

Med Nordisk Energi Byggestrøm er I sikret strøm på byggepladsen helt fra starten.

I kan bestille byggestrøm til et enkelt byggeri eller kontakte os for en fast byggestrømaftale, som giver en række fordele, hvis I har flere projekter.

Hvad betyder grøn strøm?

Hvad er forskellen på white leafwhite leafog white leafwhite leaf ?

Elprodukter med ét blad white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af C02 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i el-nettet. Læs mere her [link til uddybende information].

Spørg løs!

Inden du smutter

Er du i tvivl om du skal skifte eller har du bare et spørgsmål så ringer vi dig gerne op.

Udfyld felterne og bliv kontaktet allerede i dag.